Grafické znázornění upraveného rozpočtu v roce 2022